Uw huisapotheker

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik, zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag neemt.

Door een huisapotheker te kiezen, krijg je doorlopende opvolging afgestemd op jouw noden!

De overeenkomst met jouw huisapotheker

  • Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt
  • Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar
  • Je huisapotheker staat in voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden
  • Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en andere zorgverleners, en is de contactpersoon voor informatie over jouw medicatie.

Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor.

Kies vandaag uw huisapotheker!

Wie is jouw huisapotheker?

Dat is je vertrouwde apotheker die jij kiest om je medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van je geneesmiddelen. Je huisapotheker bezorgt je een persoonlijk medicatieschema en past dat aan wanneer nodig.

Hij is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverleners terecht kunnen voor hun informatie over jouw medicatie.

Wat doet je huisapotheker voor jou

Je huisapotheker heeft een volledig overzicht van de geneesmiddelen die je neemt

Bij elke aflevering van een geneesmiddel raadpleegt je apotheker je medicatiehistoriek (d.i alle geneesmiddelen die je het voorbije jaar nam) om na te gaan of dat geneesmiddel veilig is voor jou. Daarom registreert hij alle voorgeschreven geneesmiddelen die je in de apotheek komt halen systematisch in je farmaceutisch dossier.

Je huisapotheker gaat een stap verder en registreert daarnaast ook alle geneesmiddelen die je zonder voorschrift komt halen (zelfzorggeneesmiddelen) en ook de gezondheidsproducten die een invloed kunnen hebben op de werking van je geneesmiddelen (bv. voedingssupplementen) en de medische hulpmiddelen die je gebruikt. Al die informatie is belangrijk voor een goed en veilig gebruik van jouw medicatie.

Je huisapotheker deelt bovendien de relevantie informatie over je geneesmiddelen vie het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie je langsgaat, zodat correct advies ook gegarandeerd is wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar een andere apotheek als je dat zo uitkomt.

Je huisapotheker werkt samen met je (huis)arts en je andere zorgverstrekkers voor het uitvoeren van je behandeling. 

Je huisapotheker heeft altijd een juist medicatieschema voor je klaar

Een medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van al je medicatie, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (door je huisarts, tandarts, andere artsen…) als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat praktische informatie over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen moet innemen. Dat helpt om je medicatie op de juiste manier in te nemen. Je huisapotheker kan het medicatieschema ook beschikbaar maken voor andere zorgverstrekkers die je behandelen (bijvoorbeeld huisarts, specialist, ziekenhuis), zodat zij weten welke medicatie je neemt. Je kan het ook zelf meenemen. Dat komt je gezondheid alleen maar ten goede.

In de toekomst zal je medicatieschema ook digitaal gedeeld worden tussen jouw zorgverstrekkers, in de eerste plaats tussen je huisapotheker en je huisarts. Dat zal automatisch gebeuren op basis van jouw toestemming om je gegevens te delen.

Je huisapotheker staat in voor persoonlijke begeleiding afgestemd op jouw noden

Hij begeleidt je in het goed gebruik van jouw geneesmiddelen en reikt hulpmiddelen aan als je problemen ondervindt met jouw medicatie.

Wat zijn je rechten?

De keuze voor een huisapotheker is volledig vrij. Net zoals bij je huisarts, kan je één huisapotheker kiezen voor de persoonlijke opvolging van jouw medicatie. Je kiest uiteraard zelf of je persoonlijk begeleid wil worden door een huisapotheker of niet. Bij afwezigheid van je huisapotheker kan een andere apotheker die in dezelfde apotheek werkt, je opvolging verzorgen.

Je kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een nieuwe huisapotheker aanduiden. Als je geen opvolging meer wenst, kan je je huisapotheker ook gewoon vragen de overeenkomst stop te zetten.

Tijdens de wachtdienst, op uitstap of omdat het je zo uitkomt, kan je een beroep doen op een andere apotheek. Die apotheker kan immers de belangrijkste gegevens over je medicatie raadplegen, omdat je huisapotheker die informatie deelt in het gedeeld farmaceutisch dossier. Zo ben je steeds zeker van een veilige aflevering.

Waarom je toestemming geven om je gezondheidsgegevens te delen?

Opdat je apotheker zijn rol als huisapotheker zou kunnen vervullen, zal je gevraagd worden om een dubbele toestemming te geven.

De eerste is een toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’. Dat betekent dat je huisapotheker een dossier zal kunnen bijhouden waarin hij naast de geneesmiddelenhistoriek ook het advies dat hij je gegeven heeft, registreert. Dat laat hem toe een begeleidingsgesprek voor te stellen voor het goed gebruik van je geneesmiddelen.

De tweede is de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens tussen zorgverleners die je behandelen: je ‘eHealth Consent’. Die is noodzakelijk voor een goede communicatie tussen de zorgverleners. Het verbetert ook de samenwerking en de efficiënte opvolging van je behandeling. Je apotheker, arts of mutualiteit kan die toestemming eenvoudig voor jou registreren, of je kan het ook zelf doen op de website www.patientconsent.be.

Hoeveel kost de dienstverlening van je apotheker?

Je huisapotheker mag jaarlijks 31,80 € aanrekenen aan je ziekenfonds voor de dienstverlening en zal jou geen persoonlijk aandeel aanrekenen.

Hoe kan je een huisapotheker kiezen?

Door een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van jouw keuze. Daarin geef je hem toestemming om als jouw huisapotheker op te treden.

De apotheker informeert je op voorhand over de dienstverlening van ‘huisapotheker’, je rechten en wat je mag verwachten.